Valmentaja
Miika Seppälä
040 063 7252
seppala.miika@gmail.com

Pelaajat

Vainio Jussi
Nappari Juha
Pihlajamäki Jani
Koivuniemi Sami
Tullila Janne
Ranta-Aho Ville
Isosomppi Otto
Lehtimäki Juha
Pukkinen Joni
Isosomppi Tommi
Seppälä Miika
Luoma Jari-Matti
Niemelä Juuso
Tauren Joakim
Alavainio Tero
Reinikka Ville
Kilpiö Tommi
Ylinen-Luopa Lauri
Karjala Harri
Sieppi Joni-Arttu
Haapasalmi Joni
Parkkali Janne
Nimell Teemu
Alanen Eemeli
Soini Lauri
Palmi Jarkko
Niku Juho
Kujanpää Vesa
Viitamäki Petri